La Guerra Civil a Palma (1936-1939)

Itinerari didàctic

  • Marina Castillo Fuentesal Universitat de les Illes Balears

Resum

La Guerra Civil a les Illes Balears és un tema que sovint s’aborda de forma massa concisa a les aules, ja que l’extens currículum educatiu no permet als docents ensenyar els continguts en profunditat. Per aquest motiu, es considerà que l’elaboració d’un itinerari didàctic facilitaria l’explicació d’aquest tema a classe, treballant amb els alumnes a partir de la transposició didàctica de fonts primàries i fomentant l’aprenentatge significatiu durant les diferents sessions. Al llarg d’aquest article, s’exposarà l’itinerari didàctic elaborat i es mencionaran les seves característiques, per tal de que altres docents el puguin realitzar amb els seus estudiants.

Publicades
2021-09-01
Secció
Innovació didàctica

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##