Escuchar

Estructura i personal

Contenido en el idioma por defecto

Direcció
Joan Muñoz Gomila

Direcció tècnica
Francisca Llabrés Segura

Cap de promoció i projectes editorials 
Joan Vives Riera

Maquetació
Joana Salom Moyà

Administració
Carolina Estapé Pujol

Distribució 
Joan Alcover Llinàs