Barceló Crespí, M. “Entrevista Al Dr. Antoni Riera Melis, Catedràtic Emèrit D’Història Medieval De La Universitat De Barcelona”. Mayurqa, no. 3, Sept. 2021, pp. 158-60, https://edicions.uib.es/ojs/index.php/mayurqa/article/view/687.