Ensenyat Pujol, G. “Ferran Garcia-Oliver, Els Murs Fràgils Dels Calls. Jueus I Jueves Dels Països Catalans. Catarroja - Barcelona: Editorial Afers, 2019, 376 Pp.”. Mayurqa, no. 3, Sept. 2021, pp. 168-70, https://edicions.uib.es/ojs/index.php/mayurqa/article/view/597.