[1]
C. Martorell Fullana, “David Ginard Ferón, Ateu Martí (1889-1936). Anticlericalisme i compromís republicà. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2020, 213 pp.”, MYQ, no. 3, pp. 179-180, Sep. 2021.