[1]
L. Sansano, “L’Arxiu d’Imatge i So del Consell Insular d’Eivissa”, MYQ, no. 3, pp. 161-167, Sep. 2021.