[1]
M. Santana Morro, “Antoni Marimon Riutort, El triomf de Joan March. Les eleccions a Corts d’abril de 1923.Palma: Lleonard Muntaner, 2019, 128 pp.”, MYQ, no. 3, pp. 181-183, Sep. 2021.