Barceló Crespí, M. (2021) “Entrevista al Dr. Antoni Riera Melis, catedràtic emèrit d’Història Medieval de la Universitat de Barcelona”, Mayurqa, (3), pp. 158-160. Available at: https://edicions.uib.es/ojs/index.php/mayurqa/article/view/687 (Accessed: 28June2022).