MARTORELL FULLANA, C. David Ginard Ferón, Ateu Martí (1889-1936). Anticlericalisme i compromís republicà. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2020, 213 pp. Mayurqa, n. 3, p. 179-180, 1 set. 2021.