CAPELLÀ SIMÓ, P. Júlia Roman, Els jardins de Raixa. Guia historicoartística. Palma: Consell de Mallorca, Departament de Participació Ciutadana i Presidència, 2019, 104 pp. Mayurqa, n. 3, p. 175-178, 1 set. 2021.