SANTANA MORRO, M. Antoni Marimon Riutort, El triomf de Joan March. Les eleccions a Corts d’abril de 1923.Palma: Lleonard Muntaner, 2019, 128 pp. Mayurqa, n. 3, p. 181-183, 1 set. 2021.