PICAZO MUNTANER, A. Josep Juan Vidal, Gobernar un reino. Mallorca en tiempos de Carlos II. Palma: El Tall, 2019, 246 pp. Mayurqa, n. 3, p. 173-174, 1 set. 2021.