ROSSELLÓ BOVER, P. Gabriel Janer Manila, Amor, no estàs fatigat. Memòries. Barcelona: Proa, 2019, 512 pp. Mayurqa, n. 3, p. 184-186, 1 set. 2021.