ENSENYAT PUJOL, G. Ferran Garcia-Oliver, Els murs fràgils dels calls. Jueus i jueves dels Països Catalans. Catarroja - Barcelona: Editorial Afers, 2019, 376 pp. Mayurqa, n. 3, p. 168-170, 1 set. 2021.