Jiménez González, X., Lladó Pol, F., & Serra Busquets, S. (2021). Seminari «Museus d’Història de les Ciutats i d’Etnologia. Museus i Educació». Mayurqa, (3), 196-198. Retrieved from https://edicions.uib.es/ojs/index.php/mayurqa/article/view/719