Sebastián Sebastián, M., & Roman Quetglas, J. (2021). Seminari «Camins de la Modernitat: Art i Arquitectura a Mallorca (1874-1936)». Mayurqa, (3), 192-193. Retrieved from https://edicions.uib.es/ojs/index.php/mayurqa/article/view/713