Barceló Crespí, M. (2021). Entrevista al Dr. Antoni Riera Melis, catedràtic emèrit d’Història Medieval de la Universitat de Barcelona. Mayurqa, (3), 158-160. Retrieved from https://edicions.uib.es/ojs/index.php/mayurqa/article/view/687