Capellà Simó, P. (2021). Júlia Roman, Els jardins de Raixa. Guia historicoartística. Palma: Consell de Mallorca, Departament de Participació Ciutadana i Presidència, 2019, 104 pp. Mayurqa, (3), 175-178. Retrieved from https://edicions.uib.es/ojs/index.php/mayurqa/article/view/645