Santana Morro, M. (2021). Antoni Marimon Riutort, El triomf de Joan March. Les eleccions a Corts d’abril de 1923.Palma: Lleonard Muntaner, 2019, 128 pp. Mayurqa, (3), 181-183. Retrieved from https://edicions.uib.es/ojs/index.php/mayurqa/article/view/639