Cateura, P. J. (2021). La venda de mel als mercats urbans medievals mediterranis. Mayurqa, (3), 48-57. Retrieved from https://edicions.uib.es/ojs/index.php/mayurqa/article/view/621