Ensenyat Pujol, G. (2021). Ferran Garcia-Oliver, Els murs fràgils dels calls. Jueus i jueves dels Països Catalans. Catarroja - Barcelona: Editorial Afers, 2019, 376 pp. Mayurqa, (3), 168-170. Retrieved from https://edicions.uib.es/ojs/index.php/mayurqa/article/view/597