(1)
Castillo Fuentesal, M. Centre D’Estudis I Documentació Contemporània. MYQ 2021, 199-200.