(1)
Castillo Fuentesal, M. La Guerra Civil a Palma (1936-1939). MYQ 2021, 143-157.