(1)
Ensenyat Pujol, G. Ferran Garcia-Oliver, Els Murs Fràgils Dels Calls. Jueus I Jueves Dels Països Catalans. Catarroja - Barcelona: Editorial Afers, 2019, 376 Pp. MYQ 2021, 168-170.