[1]
Martorell Fullana, C. 2021. David Ginard Ferón, Ateu Martí (1889-1936). Anticlericalisme i compromís republicà. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2020, 213 pp. Mayurqa. 3 (Sep. 2021), 179-180.