[1]
Capellà Simó, P. 2021. Júlia Roman, Els jardins de Raixa. Guia historicoartística. Palma: Consell de Mallorca, Departament de Participació Ciutadana i Presidència, 2019, 104 pp. Mayurqa. 3 (Sep. 2021), 175-178.