[1]
Santana Morro, M. 2021. Antoni Marimon Riutort, El triomf de Joan March. Les eleccions a Corts d’abril de 1923.Palma: Lleonard Muntaner, 2019, 128 pp. Mayurqa. 3 (Sep. 2021), 181-183.