[1]
Rotger Lebrón, M. 2021. Les eleccions preautonòmiques de 1979 a les Illes Balears. Mayurqa. 3 (Sep. 2021), 107-121.