[1]
Ensenyat Pujol, G. 2021. Ferran Garcia-Oliver, Els murs fràgils dels calls. Jueus i jueves dels Països Catalans. Catarroja - Barcelona: Editorial Afers, 2019, 376 pp. Mayurqa. 3 (Sep. 2021), 168-170.